Kirsi Larjama

Koulutuksia:

toimintaterapeutti 1991

Auktorisoitu seksuaalineuvoja 2009 

Sensorisen intergaation koulutus 2010

SIPT eli Sensorisen intergaation arviointi- ja terapiakoulutus 2011

Ratkaisu-ja voimavarakeskeiset työmenetelmät - erikoistumisopinnot 2013

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena 2016

EASI - Evaluation in Ayres Sensory Integration testikoulutuksessa 2021-2022

 

AMPS 2001

BOBATH 2002

yrittäjänä vuodesta 1995

Akavan AEK:n Mentorointiprojekti mentorina 2008-2010 

 

Lyhyitä koulutuksia:

Neuropsykiatria nyt - teemapäivä: sosiaaliset taidot ja kommunikaatio 

Läheisen ohjaus terapiatyössä

Vuorovaikutteinen leikki varhaiskasvatuksessa

Responsiivisuus luovassa suhteessa

Leikin merkitys lapselle

Hyvän ja pahan sylin koulutus

Hyvät yhteydet Henkilöiden välinen neurobiologia ja aivot kiintysmyskeskeisessä lapsi-vanhempi - hoitosuhteessa

Psykomotorinen kehopsykoterapia ihmissuhdetrauman hoidossa

Ruuan emotionaalinen ja terapeuttinen merkitys

Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa

Mindfulness peruskurssi

MAP-testi

CHIPPA- leikinarviointimenetelmä

MACS

DOTCA

SPM

yrittäjäkoulutuksia vuosien varrella 

Luovien toimintojen kursseja vuosien varrella: keraamiikka, kuvataide, lasitaide, kankaankudonta, perinnekäsityöt jne. joita taitoja hyödynnän myös terapiassa.

 

Terapiakielenä käytän suomea, joka on sydämeni kieli.

Lisäksi tukiviittomat, graafiset merkit ja pictot.

 

Terapioiden lisäksi teen arviointeja ja käyn luennoimassa. 

 

 

Jaa tämä sivu