Lasten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen suoriutumista niissä toiminnoissa, joita lapsi omassa ikä- ja kehitysvaiheessaan harjoittelee. Toimintaterapeutti ottaa yksilöllisesti huomioon lapsen kehityksellisen tason, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä arjessa esiin nousevat haasteet.

Lapsen sensorisen integraation terapia (ASI-terapia) on aina lääkinnällistä kuntoutusta, useimmiten toimintaterapiaa, joskus myös fysioterapiaa. Terapeutilla tulee olla erikoistumiskoulutus sensorisen integraation teoriaan ja terapiaan. www.sity.fi

Jaa tämä sivu